logo


อีกบทเรียนที่เกี่ยวเนื่อง สุขภาวะจากพลังงานในภาคเหนือ “บ้านปู”  หมู่บ้านที่หายไปจากชุมชนดั้งเดิมแต่ชื่อ “บ้านปู”กลับเป็นชื่อที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท  ยักษ์ใหญ่ในกลุ่มพลังงานใน[อ่านต่อ...]
เสียงจากเหยื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชาวบ้านที่ต้องรับกรรมการสารพิษโรงไฟฟ้าแม่เมาะแม้ว่าการเรียกร้องนานซักเท่าไหร่แต่พวกเขานั้นไม่ย่อท้อที่จะพยายามไปให้ถึง  เพราะความตายเดินเข้ามาใกล้ตัวท[อ่านต่อ...]
ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับ อ.แม่เมาะ มะลิวรรณ นาควิโรจน์  หนึ่งในคนที่ต้องเดินทางมาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อขุดทอง  แต่แล้วสิ่งที่เธอได้กับโรงไฟฟ้าคือความไม่มั่นคงในชีวิตและคร[อ่านต่อ...]
จากนโยบายพลังงานในอดีต  ตั้งแต่การใช้พลังงานจากธรรมชาติ  น้ำมัน ไม้ฟืนจากต้นไม้จากป่านำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม ในหัวรถจักรไอน้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอดีตผู้บริหารยังมองเ[อ่านต่อ...]
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ด้วยการแปรสภาพพลังงานสะสมของถ่านลิกไนต์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง กระบวนการแปรสภาพพลังงานดังกล่[อ่านต่อ...]
ถ้ามองไปที่ประวัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งแต่ต้นมาจนปัจจุบันจะเห็นว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือ กฟผ.มีภาพของการทำงานที่สวยหรูมาก เริ่มด้วยแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรม[อ่านต่อ...]
เดินหน้าใช้พลังงานฟอสซิลที่แม่เมาะ  ประเทศไทยเริ่มสนใจพลังงานหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ไม่ว่า การคมนาคมระบบราง  โรงงานปูนซิเมนต์ ไฟฟ้าใช้ตามบ้านเรือน ตลอดจนอ[อ่านต่อ...]
“เหตุเกินที่แม่เมาะ” เป็นบทความที่เผยแพร่มาแล้วกว่า 20 ปี ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมภ์ : รายงานพิเศษ นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 164 ประจำเดือนธันวาคม 2535 เขียนโดย นพ.ชูชัย [อ่านต่อ...]
หลังโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จ เริ่มเดินเครื่องกระแสไฟฟ้าที่ส่องสว่างโชติช่วงชัชวาลไปทั่วแต่ท่ามกลางการสร้างพลังงานของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัญหาสุขภาพก็ตามมา ในปี 2535 ชาวบ้านออกมาประท้[อ่านต่อ...]
“แม่เมาะ” ที่ดินป่าไม้ชุมชนกลางหุบเขากว้างใหญ่ ถิ่นที่เคยเป็นแหล่งอารยธรรมมนุษย์ดึกดำบรรพ์  มีภาพเขียนสีของมนุษย์โบราณก่อนประวัติศาสตร์ และ ฟอสซิลแหล่งหอยน้ำจืดโบราณแห่งเดียวในประเ[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...