logo


นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ได้สัมมนาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและทิศทางการปฏิรูปประเทศ โดยมีสาระน่าสนใจ ดังนี้ &[อ่านต่อ...]
  “เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเหตุการณ์นี้ ผมมาอยู่ประมาณสามสิบกว่าปี ที่ฝนไม่มีแต่น้ำท่วม  รู้สึกตกใจ ที่เกิดผลกระทบแบบนี้ ซึ่งความเสียหายไม่น้อยเลย” สมพงษ์ ดาวเรืองรำ ชาวบ้านเวียง[อ่านต่อ...]
  “คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่เคยเห็น น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็น” วีระ วงษ์สุวรรณ ชาวริมโขง บ้านชานุมาน อำนาจเจริญ กล่าว ปลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรริมโขงและชาวประมงในพื้นที่อำเภอชาน[อ่านต่อ...]
  “น้ำสูงประมาณสี่ถึงห้าวัน และน้ำก็มีสีขุ่นเข้ม และก็มีขยะ ผักตบชวา ซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นเฉพาะหน้าน้ำหลากหรือหน้าฝนเท่านั้น” ฐาปนีย์  เมืองโครต เกษตรกรริมโขง บ้านหอคำ อ.เมือ[อ่านต่อ...]
  “ในหนึ่งอาทิตย์น้ำขึ้นติดต่อกันถึง 5 เมตร น้ำขึ้นคงอยู่ประมาณ 5  เมตร สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านริมโขงประมาณ 300-400 ครัวเรือนจากพันกว่าครัวเรือน” จินตนา เกษรสมบัติ ชาวบ้[อ่านต่อ...]
    “ช่วงน้ำขึ้นประมาณถึงสามเมตรตรงบ้านหมด กลุ่มประมงเสียหายประมาณหลักแสนถึงหลักล้าน” ภูเบศ  ใจขาน อดีตผู้ใหญ่บ้าน ชาว อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย กล่าว นอกจากกลุ่มประมงที่เลี[อ่านต่อ...]
  “มีน้ำขึ้นกระทันหัน..ขึ้นสูงสุด 4-5 เมตร ความเสียหายยังไม่มีการสำรวจ” ชาญณรงค์ วงศ์ลา ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน เลย กล่าว รอบปีที่ผ่านมา ระดับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่า[อ่านต่อ...]
เปิดหน้าดินขุดแร่ปี 2545 ตรวจพบการปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักในพื้นที่ 2547 เดินเครื่องโรงแต่งแร่ปี 2549 ชาวบ้านรอบเหมืองกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชัดเจนนับแต่ 2551 หลายหน่วยงานพยายา[อ่านต่อ...]
กลับมาเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้ง “การปนเปื้อนสารพิษรอบเหมืองทุ่งคำ” หรือประเด็น “เหมืองทุ่งคำก่อหรือไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมจนชาวบ้านรอบเหมืองเจ็บป่วย” แม้จะเคยม[อ่านต่อ...]
“ไข่ดาว”..ภาพการอพยพผู้ได้รับผลกระทบรอบโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะที่ควรเกิด ข้อเสนอล่าสุดจากเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ .. peopleVOICE รายงานสถานการณ์การอพยพผู้ได้รับผลกระทบแม่เมาะ [อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...