logo


คณะทำงานโครงการศึกษากระบวนการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย  เครือข่ายเพื่อนตะวันออก  วาระเปลี่ยนตะวันออก และเครือข่ายป[อ่านต่อ...]
ชี้เป็น “ความวิบัติระดับชาติ” ท่ามกลางความรับผิดชอบของ 4 กระทรวงหลักภายใต้กฎหมายหลัก 5 ฉบับ เสนอรื้อระบบจัดการด่วน เน้นโปร่งใสข้อมูล มีเจ้าภาพหลัก พร้อมลงทุนในการติดตามตรวจสอบอย่าง[อ่านต่อ...]
ภาพบรรยากาศ เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน “การจัดการขยะพิษอุตสาหกรรมตามกฎหมายของชุมชน” 9 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี              [อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...