logo


จากนโยบายพลังงานในอดีต  ตั้งแต่การใช้พลังงานจากธรรมชาติ  น้ำมัน ไม้ฟืนจากต้นไม้จากป่านำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม ในหัวรถจักรไอน้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอดีตผู้บริหารยังมองเ[อ่านต่อ...]
เรื่องราวของครัวเรือนที่มีผู้ป่วยจากมลพิษแม่เมาะถึง 3 รายในบ้าน ด้วยอาการรุนแรงที่แตกต่างกัน แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา เพราะมีใบรับรองแพทย์..เป็นหนึ่งใน[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...