logo


แนะนำเนื้อหาโดยสังเขป เครือข่ายสภองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บข้อมูลผลกระทบต่อคนลุ่มน้ำโขง รวมทั้งสิ้น 15 พื้นที่ ในเขต 7 จัง[อ่านต่อ...]
ระดับแม่น้ำโขงผันผวนหนักหลังสร้าง 6 เขื่อนจีน เตือนความเสียหายคนลุ่มโขงจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหากอีก 6 เขื่อนสร้างเสร็จ ที่สำคัญยังคงไร้กลไกที่พึ่งได้สำหรับการตกลงระหว่างประเทศ[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...