logo


อีกบทเรียนที่เกี่ยวเนื่อง สุขภาวะจากพลังงานในภาคเหนือ “บ้านปู”  หมู่บ้านที่หายไปจากชุมชนดั้งเดิมแต่ชื่อ “บ้านปู”กลับเป็นชื่อที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท  ยักษ์ใหญ่ในกลุ่มพลังงานใน[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...