logo


ค่ายเด็กและเยาวชนโรงสีไฟ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมชาติ เป็นค่ายระหว่างปิดภาคเรียน ทำให้เด็กๆได้เรียน เล่นและฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน นักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์  รายงาน[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...